Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de diensten van Strijkwas Merselo zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

  1. Het strijkgoed dient schoon en gewassen in een schone wasmand of krat te worden aangeleverd.
  2. Bij aanname van het strijkgoed wordt dit voorzien van uw naam, woonplaats en telefoonnummer.
  3. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het aantal kledingstukken geteld, gecontroleerd en genoteerd.
  4. Strijkwas Merselo gaat er van uit dat uw wasgoed deugdelijk wordt aangeleverd. Indien Strijkwas Merselo tijdens haar strijkwerkzaamheden ondeugdelijken en / of bestaande vlekken aantreft, gaan we ervan uit dat het de bedoeling is dat het kledingstuk wordt gestreken.
  5. Alles wordt gestreken volgens de labelaanduiding van uw kledingstuk.
  6. Het door Strijkwas Merselo gestreken wasgoed wordt netjes gevouwen of op een kleerhanger gehangen. Indien er geen kleerhanger wordt meegeleverd rekenen wij hiervoor € 0,25.
  7. Mocht u niet thuis aanwezig zijn, terwijl u wel een afspraak heeft gemaakt om kleding te halen of te brengen, zijn wij genoodzaakt de normale ritprijs alsnog in rekening te brengen.
  8. Betaling contant bij levering van het strijkgoed of per bank binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Aansprakelijkheid
Strijkwas Merselo is niet aansprakelijk voor stuk, beschadigd en / of verloren gegane kledingstukken, tenzij dit te wijten is aan opzet of nalatigheid van Strijkwas Merselo.
Mocht Strijkwas Merselo aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan uw strijkgoed, zal deze worden vastgesteld aan de hand van de gebruikswaarde van het strijkgoed. Deze vergoeding is vastgesteld op een maximum van €50,00 per strijkgoed, per klant.
Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het strijkgoed, onder aftrek van de afschrijving voor de reeds verstreken gebruiksduur van het kledingstuk.
Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Strijkwas Merselo niet redelijkerwijs als zodanig behoefde te worden behandeld, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag worden uitgegaan van de normale waarde van een vergelijkbaar kledingstuk.
Tevens is Strijkwas Merselo niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Lydia.